خلاصه خبر

علیرضا رشیدیان روز شنبه در جشنواره شهید رجایی خراسان رضوی در مشهد ارزیابی و ارزشیابی مستمر عملکردها را از جمله ضروریات در چارچوب اصلاح نظام اداری دانست.وی افزود: توجه به اهداف شکل گیری سازمانها و دستگاهها از مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا با سپری شدن زمان این اهداف در درگیریهای روزمره به فراموشی سپرده شد.استاندار خرا ....

دريافت خبر:
ده مهر 1395 ساعت 13:50
منبع خبر:
ایرنا
طبقه بندي خبر:
خبرهاي مرتبط