خلاصه خبر

برترین ها: تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم. ******در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل:  جواب سوال شماره 1: کسی که دیگری را در برداشتن کیف متهم کرده است قطعا کیف ر ....

دريافت خبر:
ده آبان 1395 ساعت 11:45
منبع خبر:
برترین ها
طبقه بندي خبر:
خبرهاي مرتبط