خلاصه خبر

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تاکید بر اینکهتأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در بافت فرسوده از وظایف دولت است، گفت: شهرداری تهران در یک دهه اخیر بیش از 2000 میلیارد تومان برای تأمین زیرساخت ها در حوزه‌های مختلف هزینه کرده است.به گزارش ایسنا، عبادلله فتح اللهی با بیان این مطلب افزود: درهمین حال باید اعلام کنم که شهرداری پایتخت برا ....

دريافت خبر:
هشت آذر 1395 ساعت 11:48
منبع خبر:
ایسنا
طبقه بندي خبر:
خبرهاي مرتبط