خلاصه خبر

به گزارش ایرنا مجید هفت تنانیان دوشنبه در همایش دزفول ، منطقه اقتصادی شمال خوزستان در سالن شهید گودرزی دانشگاه آزاد دزفول تغییر کاربری زمین های کشاورزی را اقدامی غیر کارشناسی دانست و افزود:برای حفظ تولید و اشتغال در بخش کشاورزی باید جلوی تغییر کاربری زمین های کشاورزی گرفته شود.وی همچنین در خصوص منطقه اقتصادی شمال خوزستان افزود: ....

دريافت خبر:
هفده آبان 1395 ساعت 21:31
منبع خبر:
ایرنا
طبقه بندي خبر:
خبرهاي مرتبط