خلاصه خبر

رئیس شورای رقابت در خصوص رای این شورا که به تازگیدر رابطه با تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز در بورس کالا صادر شده است، گفتکه حدود سه ماه پیش که بحث خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد، شورایرقابت به این موضوع ورود کرد و به مرکز ملی رقابت ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهیتخصصی این بحث را با جدیت پیگیری کند.رضا ....

دريافت خبر:
ده مهر 1395 ساعت 13:52
منبع خبر:
بولتن
طبقه بندي خبر:
خبرهاي مرتبط